Centraal Georganiseerd Overleg Politie

De website cao-politie bevat informatie over
arbeidsvoorwaarden, rechtposities, personele 
reorganisaties en de kwaliteit van de arbeid binnen
de politiesector. Over deze thema’s vindt maandelijks
overleg plaats tussen de werkgever (minister van
Veiligheid & Justitie) en de vier politievakorganisaties
(ACP, NPB, ANPV en VMHP).

Kies een thema

U kunt ook door de openbare documenten bladeren aan de hand van verschillende
onderwerpen. Dit doet u door op een van de onderstaande thema’s te klikken.